Onze sponsoren

Een vereniging kan niet zonder de steun van mensen, bedrijven en instanties die het verenigingsleven een warm hart toedragen. Wij bedanken iedereen die op welke wijze dan ook ons ondersteunt zodat wij de danssport aan onze leden kunnen blijven bieden.